بنام هستی   زیبایی

گهر گر شماری تو بیش از هنر                                                              ز بهر هنر شدن گرامی گوهر

 

زمانی که انسان غارنشین کوشید تا با تکیه بر هوشمندی و ابداعات خویش، پدیده های شگفتی زا و تأثیرگذار در محیط پیرامون خود، را به تصویر کشانده و تجارب، آرمان ها و نیازهای مادی و معنوی خویش را با جامعه ی خود به اشتراک گذارد، هنر زاده شد.
تولستوی در کتاب خویش با عنوان «هنر چیست» می نویسد: «هنر فعالیت انسانی است که انسان آگاهانه و به یاری علایم ظاهری، احساسات تجربه شده خود را به دیگران انتقال دهد، به طوری که آن‌ها نیز آن احساسات را تجربه نموده و از مسیر حس و خیالی که هنرمند از آن گذشته است بگذرند».
وی هنر را به عنوان وسیله ارتباط با انسان‌ها جهت سیر به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی معرفی می کند و کامیابی هنرمند در اثرگذاری بر عواطف و هوش انسان و انتقال تجارب و احساسات خود به جامعه و خلق اثری ماندگار را به وجود سه اصل تعیین کننده ی خودآگاهی، انسانیت و هدفمند بودن مشروط می داند.
فرهنگ و تمدن جوامع انسانی برپایه ی همین تجارب مشترک جوامع مذکور نسبت به شرایط و پدیده های تأثیر گذار بر زندگی خویش و نقش راهبردی و تعیین کننده ی اهل فرهنگ و هنر در تحقق این فرایند شکل گرفته و ظرفیت ها و غنای فرهنگ و تمدن آن جامعه را مشخص می سازند. در این میان قدمت تاریخ تمدن کشورمان ایران و غنای فرهنگ و هنر آن که در ظهور شخصیت های پرشمار علمی، فرهنگی و هنری آن و کوشش ان ها در اشاعه ی سجایای متعالی اخلاقی همچون سیمای کمال، فضیلت، هوشیاری، فضل، تقوی، دانش و کیاست در آثار خویش متجلی گردیده است، این مسئولیت را بر عهده ی ما قرار داده است تا تکریم و بزرگداشت اساس کار خود را بر تکریم و بزرگداشت مفاخر علمی و فرهنگی گذشتگان و بزرگداشت مشاهیر و فعالین عرصه های تمدن ساز فرهنگ و هنر گذارده، و با ایجاد بسترهای مناسب تربیت و شکوفائی استعدادهای فرهنگی و هنری کشورمان، زمینه را برای بازیابی عصر شکوهمند و زرین فرهنگ ایران زمین فراهم سازیم.
افتتاح نگارخانه ی «نقش قلم» که در تاریخ 1396/07/21 با اخد مجوز از اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مدیریت خانم «رویا صلوتی» ، در تحقق این آرمان تعالی بخش و با تمرکز فعالیت های خود در حوزه های:
1: برگزاری نمایشگاه های آثار هنرمندان کشورمان، بویزه هنرمندان شهر اصفهان.
2: برگزاری کلاس های آموزش در شاخه های مختلف هنری توسط اساتید مجرب.
3: برگزاری جلسات مربوط به بزرگداشت مفاخر علمی، فرهنگ و هنری کشورمان، بویژه شهر اصفهان.
4: برگزاری نشست های هم اندیشی هنری و فرهنگی.
آغاز به فعالیت نموده است.

  با تشکر

مدیریت گالری نقش قلم

 صلوتی